Vận Chuyển Hàng Hoá Đi Campuchia (Cambodia)

Người viết bài :
Ngày :
Đánh Giá :

Một số hàng hoá như:

  • Sắt, thép 2-3 ngàn / một ký
  • Vải thì 4-5 ngàn / một ký
  • Hàng nhẹ tính khối thì 60$ - 100$ còn tuỳ vào giá trị hàng hoá vận chuyển 

Hàng hoá có nhu cầu gửi có thể liên hệ để biết số tiền chính xác khi vận chuyển

SĐT: (+84)

C.Thu:            (+84) 0968636429

A.Phương:     (+84) 0979522477

Cambodia