Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Công Ty PhuongHeng Campuchia năm 2021

Author :
Date Published :
Review :

PhuongHeng campuchia xin thông báo nghỉ tết năm 2021

Lịch nghỉ như sau:

  • Từ ngày 8/2 -> 18/2 Bắt đầu nghỉ tết.
  • Từ ngày 19/2 chạy lại bình thường

Nghỉ tết am lịch 2017 PhuongHeng Bus

Cambodia