Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Công Ty PhuongHeng Campuchia năm 2017

Author :
Date Published :
Review :

PhuongHeng campuchia xin thông báo

Lịch nghỉ như sau:

  • Ngày 26/1 chỉ chạy chuyến 6h:30
  • Từ ngày 27/2 -> 3/2 Bắt đầu nghỉ tết.
  • Từ ngày 4/2 chạy lại bình thường, đủ tất cả các chuyến ( 6h:30, 8h:30, 13h and 16h(15h30 đối với campuchia))

Nghỉ tết am lịch 2017 PhuongHeng Bus

Cambodia